Produktfakta

Här hittar du mer information om vårt breda sortiment. Kontakta oss om du vill veta mer så hjälper vi dig att hitta rätt produkt.

Tomt

tomt

Träslag

Fakta om olika trä slag och vad dom används till samt om dom går att beställa till möbeltillverkning

Akacia
Akacia växer som buskar och träd naturligt i Australien och Afrika och finns i fler än 1200 varianter. Akacia är även mycket använd som prydnadsväxt i varmare länder. I möbelindustrin används främst Svartvedsakacia från Tasmanien. Finns att beställa men rekommenderas inte på grund av lång transport.

Al-se Gråal och klibbal 

Alm
Alm är ett mycket hårt och bra träslag för möbeltillverkning. Almen blir gammal, växer långsamt och blir tjock så man kan få ut riktigt stora rustika plankor av alm. Alm hårdnar med tiden och lämpar sig därför även utmärkt för utemöbler. Efter almsjukans härjningar har det blivit svårare att få tag i men finns att beställa.

Ask
Ask är är det högsta trädet i skogen i Sverige och finns i stort överflöd framför allt nu efter ask-skotts sjukans härjningar. Sjukdomen har inte slagit så hårt som befarat i Sverige men det har sågats en hel del så priset på ask har sjunkit. I den gamla folktron betydde det tur om man hade en ask växande på gården. Ask är ljust och relativt hårt trotts att det växer fort, Ask finns i långa raka längder och används därför mycket till bland annat golv. Ask är lätt att beställa och lämpar sig utmärkt till möbeltillverkning.

Asp
Asp har dom karakteristiska asplöven som är hårda och låter i vinden. Asp ingår i vide släktet och ett snabbväxande mjukt träslag. Aspen är även släkt med poppel. Eftersom träet är mjukt lämpar det sig inte för möbeltillverkning utan används främst till tändstickstillverkning.

 

Avenbok
Avenbok är det hårdaste träslaget i vår svenska fauna och har traditionellt används till huggkubbar hyvelbänkar med mera där det skall tålas att nötas. Träet används inte inom möbelindustrin då det är ett relativt litet trä ( max 15 meter)och det minskar mycket i volym vid torkning. Detta gör även att trät rör sig mycket i möbler.

Björk-Se Glasbjörk, Vårtbjörk 

Bok
Bokar blir höga tjocka och har mycket bra virke för möbeltillverkning. Träet har ganska lite karaktär och är mest känd i form av faneren i våra kontorsmöbler. Bok lämpar sig inte för utemöbler då det är lätt ruttnar när det blir fuktigt. Bok är vanligt och går att beställa på dagen för möbeltillverkning

Brakved
Brakved är en liten buske som inte blir mer än 5 meter hög och är därför sparsamt använd inom möbelindustrin men det växer rikligt i Sverige, Träet har tidigare använts till att göra kolkritor med.

Cederträ
Cederträ är ett träd i tall släktet som växer på varmare breddgrader t.ex i södra Europa och Himalaya. Träet är hårt och rödbrunt i färgen. Träet innehåller en aromatisk olja som skyddar mot skadedjur men kan även vara allergiframkallande för människor. Cederträ går att beställa men är relativt dyrt i Sverige och har ofta en lång leveranstid

Ebenholts
Ebenholts är det hårdaste av alla träslag och troligen det dyraste, Ebenholts är fullkomligt förkastligt ur miljösynpunkt då det finns ett begränsat antal kvar på jorden främst i Afrikas bergstrakter. Alla former av ebenholts växer långsamt och det tar lång tid att återskapa förstörd natur. Ebenholts används främst för sin fina svarta färg i pynt, Förr var svarta pianotangenter gjorda av ebenholts. Ebenholts används sparsamt i möbeltillverkning på grund av sitt höga pris.

Ek finns som Druvek och Stjälk ek
Ek är ett hårt träslag som lämpar sig utmärkt till möbeltillverkning. Trädet blir stort, växer långsamt och finns rikligt i Sverige. Ek är ett mångsidigt trä och kan fås med eller utan tydlig karaktär i träet, det är svårt att förutsäga när man beställer hur det kommer att se ut och det skiljer sig mycket i utseende från träd till träd. Träet går lätt att beställa och kan får på dagen. Det mesta av den ek man köper i Sverige kommer från utlandet, Baltikum och Usa t.ex

En
Enträ är hårt och har en mycket fin karaktär, Enträd blir inte så stora och är därför sparsamt använda inom möbelindustrin, En har en karakteristisk lukt av enbär även efter det att det är uppsågad till plankor. Enträ går att använda till möbler och slöjd men är svårt att beställa.

Fågelbär
Fågelbärsträd även kallade skogs körsbär. Fågelbärsträd blir höga och breda och har likt många fruktträd en fin karaktär. Träet, främst kärnan har skiftande toner i rött, gult och brunt. Trädet växer i Sverige från Stockholm och neråt och har traditionellt användts mycket inom möbelindustrin. Fågelbär finns att beställa men är ett mycket dyrt träslag eftersom det odlas sparsamt och leveranstiden kan bli lång.

Glasbjörk
Glasbjörk används flitigt inom den svenska möbelindustrin och är hårt och ljust. Trädet blir högt och växer över hela landet. Trät har en tydlig karaktär men inte så tydlig som vårtbjörken. Eftersom det är en tydlig karaktär i träet kan det skilja mycket i utseende från planka till planka och träd till träd. Glasbjörk är vanligt och går att beställa på dagen.

Gran
Dom flesta plankor på byggmarknaden är tillverkade av gran. Gran lämpas sig bra till byggnationsvirke men inte till möbeltillverkning då det är mycket knastar och ger mycket kåda utfällning.

Gråal
Al växer fuktigt och träet är därför motståndskraftigt mot röta så länge det står fuktigt. Därför tillverkas Dammluckor med mera av al. Gråal går sällan att beställa men klibbal går alldeles utmärkt att använda i möbeltillverkning till rustika bord eller liknande. Gråal är mjukare än klibbal och träden blir också mindre. Klibbal men inte gråal går att beställa men är inte ett av dom vanligast använda träslagen så leveranstid kan förekomma

Gabon
Gabon(latin Aucoumea klaineana) (engelska Okoumé), Gabon är ett träslag som växer i Västafrika och Kongo. Det gabonträ som finns i Sverige kommer primärt från Landet Gabon i väst Afrika. Gabon används sparsamt nu mer, men finns i stora mängder i dörrar och annan heminredning från 50 och 60 talet då det är hårt och ämnar sig bra för möbeltillverkning. Gabon är lätt att få tag i hos virkesgrossister.

Hassel
Hassel är en stor buske som blir 7 meter som mest. Trät sågas nästan inte till plankor men eftersom det är segt och böjligt används det en del till möbeltillverkning som komplement till pil då hassel är lite hårdare. Förr användes det till vandringskäppar.

Hägg
Hägg vanligast som mindre träd men kan även växa till stora träd under rätt förhållanden. Hägg gillar inte kalkrik jord som det finns mycket av i Skåne, Gottland och Öland och växer därför sämre där. Hägg är mjukt men segt och används inte nämnvärt inom möbelindustrin men används en del till slöjd.

Hästkastanj inte att förväxla med ädelkastanj
Hästkastanjeträd blir stora och breda. Träet är relativt mjukt men innehåller garvsyra och blir träet hårdare med tiden. Hästkastanj träd har lätt för att bli ihåliga och porösa i mitten. Eftersom det ofta blir poröst i mitten används det inte i möbeltillverkning. Lyckas man få ut plankor och låter dom hårdna går det däremot att använda och lämpar sig att användas utomhus. Virket används till att tillverka staket stolpar. Virket går inte att beställa uppsågat

Klibbal
Klibbal växer fuktigt och träet är därför motståndskraftigt mot röta så länge det står fuktigt. Därför tillverkas Dammluckor med mera av al. Al går alldeles utmärkt att använda i möbeltillverkning till rustika bord eller liknande. Trät går att beställa men är inte ett av dom vanligast använda träslagen så leveranstid kan förekomma

Lind
Lind är ett lätt mjukt träslag och lämpar sig därför inte till möbeltillverkning. Träden blir stora, ståtliga och gamla. Trät används sparsamt i möbeltillverkning men används en del till sniderier eftersom det är lätta att tälja. Träet är ovanligt inom möbelindustrin och är svårt att få tag på.

Luan eller shorea
Ett av regnskogens största och mest hotade träslag. Det finns ca: 196 varianter av Shorea och omkring 100 av dessa är rödlistade. Därför undanbedes dessa i all vår möbelproduktion.

Lärk
Lärk är ett träslag som används mycket utomhus då det är tåligt och fort får en hållbar patina när det står i solen. Lärk är ett vanligt träslag i Sverige och odlas mer och mer. Lärk är därför ett ypperligt träslag att använda till utemöbler. Lärk går lätt att beställa och kan fås på dagen.

Mahogny
Mahogny är dyrt och eftertraktat träslag inom möbelindustrin. Mahogny består av flera olika trädsorter som ingår i samma familj trät är mycket hårt och rödaktigt i färgen. Det mesta av mahognyn avverkas illegalt i tropiska områden som Brasilien och Peru. Mahogny går att beställa men rekommenderas inte då det är förkastligt av miljösynpunkt.

Oxel
Oxel är ett mycket härdigt trä som tåler det mesta. Virket är segt och svårkluvet och lämpar sig inte nämnvärt för möbeltillverkning men används till att t.ex tillverka tumstockar.

Pil
Pil är väldigt mjukt segt och träden blir nästan alltid ihåliga med åren. Träet sågas inte till plankor och används inte möbeltillverkning på det viset, men är ett av dom vanligaste träslagen i flätade rotting möbler. Pil går att beställa till flätning.

Plommon träd
Plommonträd likt många fruktträd är känt för sin fina kärna. Träet går i lila och brunaktiga toner. Trät är hårt och lämpar sig utmärkt för möbeltillverkning då det har en mycket fin karaktär. Eftersom det finns i begränsad utsträckning och eftersom träden blir relativt små så är det dyrt och kan ta lång tid att beställa

Päron träd är ett av dom dyraste och vackraste träslagen. Likt dom flesta frukt träd har träet tydlig karaktär och är även relativt hårt. Päron används därför i möbler där man vill att träet skall vara synligt. Päron är dyrt och svårt att få tag på men går att beställa med en längre leveranstid.

Rönn
Rönn är ett vanligt träslag i Sverige men blir som regel ganska litet. Trädet har likt dom flesta fruktträd en mycket vacker kärna med tydliga röda nyanser, men trät är segt och svårt att såga till plankor då dom slår sig lätt. Rönn används till slöjddetaljer men i stort sett inte i möbelindustrin.

Skogslönn
Lönn är ett mycket populärt trä inom möbelindustrin. Mycket av den lönnen vi använder i Sverige importeras från utlandet. Lönnen är ljus och hård i trät och träden blir stora och raka och är lätta att såga. Lönn används även mycket till golv. Lönn går lätt att beställa och kan fås på dagen.

Sälg
Sälg är mjukt, segt och rödaktigt trä och används till tjocka flätade och böjda detaljer på möbler. Sälg används flitigt inom möbelindustrin till t.ex stolar med mera. Sälg sågas sällan till plankor då det böjer sig lätt.

Tall (även kallat furu)
Furu är mjukt och relativt billigt och snabbväxande träslag med tydliga tjocka ådringar i träet. Många tror dom köper furu på byggmarknaden när dom köper reglar eller plankor men det mesta av det är gran och inte tall. Skillnaden mellan tall och gran är främst att gran har fler knastar och kåda och därför lämpar sig gran sämre till möbel tillverkning. Furu är billigt och går att köpa på dagen i överflöd

Teak
Teak är ett naturligt oljigt träslag som lämpar sig alldeles utmärkt till utomhusbruk. Teak är eftertraktat av möbeltillverkare välden över och är därför dyrt. Teak är av miljöhänsyn tveksamt eftersom det sågas stora mängder i tropiska skogar främst i Asien. Det odlas även en del teak men det är svårt att vara säker på att det är det man får. Teak går att beställa och kan fås på dagen.

Valnöt
Valnöt är ett mycket vackert träslag med mycket karaktär. Trät är hårt och tåligt och används flitigt inom möbelindustrin där man vill ha mer liv i trät. Valnöt är ovanligt men kan beställas med leveranstid

Vårtbjörk
Vårtbjörk är Sveriges största björk sort, den finns över nästan hela landet och kan bli riktigt stor. Virket är hårt och segt och passar alldeles utmärkt till möbeltillverkning. Trädet har har en tydlig karaktär och ger liv i möblerna. Virket är vanligt och kan fås på dagen.

Ädelkastanj
Ädelkastanj skall inte blandas ihop med vår svenska hästkastanj. Som är av sämre virkes kvalitet. Kastanj trä används sparsamt inom möbel industrin eftersom den lätt blir ihålig och är relativt mjuk, men den kan sågas upp till plankor som går att använda. Virke går inte att beställa.

Äppelträd
Äppelträd är ett av dom sämsta frukt träden till möbeltillverkning. Äppelträd blir inte så gamla och stora som många andra frukt träd och kan lätt bli mjuka och porösa i trät med åren. En del slöjd kan hittas tillverkat i äppelträd då det likt andra fruktträd har en fin och tydlig trä karaktär. Man kan få ut användbara bitar av äppelträd men det är svårt att få tag i och går inte att beställa.

Skivmaterial

Fakta om lite olika skivmaterial

Fanér
Fanér är ett millimeter tunt lager trä som limmas på en valfri skiva. Fördelen med Faner framför att använda massivt trä är att det inte spricker eller rör sig som vanligt trä gör. Samtidigt försvinner allt naturligt liv i träet.

Lammel

Lamell är en stavlimmad skiva med faner på utsidan. Den finns i flera olika träslag med olka faner på utsidan. Den vanligaste är furulamell.

Högtrycks laminat
Högtryckslaminat är ett skivmaterial som består av flera skikt fenolharts och melamin belagda papper som pressas samman under högt tryck. Även kallad Perstorpsskiva eftersom det togs fram av Perstorp AB. Högtryckslaminat tillverkas idag inte enbart i Perstorp.

Kompaktlaminat
Kompaktlaminat är ett tjockare genomfärgad variant av laminat som går att använda i möbeltillverkning eller till t.ex underlägg och skärbrädor. Kompaktlaminat är mycket tåligt men relativt dyrt.

Lamell
Lamell är stavsågade trä stavar som är hoplimmade mellan en skiva, vanligtvis tunn plywood. Lamell användes mycket förr, i t.ex gamla kök är ofta stommen av furulamell. Furulamell kan med fördel användas till att bygga möbler då det är både tåligt och ger snygg sågad kant.

Masonit/Board
Masonit är ett material som ofta används till bakstycken i t.ex garderober och skåp, då den är mycket böjbar och lätt att montera. Masonit finns folierad i flera olika färger. Masonit är inte bra att måla på då skivan suger väldigt ojämnt och resultatet blir som regel fläckigt.

MDF/HDF Board (Medium & High Density Fiberboard)
MDF och HDF kan jämföras med ett väldigt tjockt papper. När du sågar tunna skivor ser det exakt ut som ett vanligt brunt papper. MDF och HDF finns i mängder med olika tjocklekar och utföranden som du kan välja på. MDF är väldigt vanligt i möbeltillverkning, på grund av att det är billigt och lätt att såga upp till vad man vill. MDF och HDF lämpar sig även alldeles utmärkt till cnc fräsar och annan storskalig produktion. MDF är tåligt i dom flesta avseenden förutom när det gäller vatten då det lätt missformas.

-Melanin belagd mdf eller laminerad MDF finns i massor av färger och utföranden och är mycket använd i möbelindustrin. och ersätter mer och mer den melaminbelagda spånplattan.

-Spårad böjbar Mdf kan användas till t.ex bakstycken på skåp med mera.

-Fanerad MDF finns i alla möjliga slags träslag. Fördelen med att fanera en skiva jämfört med att använda massivt trä är att det inte spricker och rör på sig. Samtidigt försvinner allt naturligt liv och träet förlorar sin själ.

-Oljad mdf är en vattentåligare MDF som inte missformas lika lätt om man spiller på den som en vanlig MDF gör.

-Lackerad HDF är en färdig sprutmålad HDF skiva från fabrik som ofta används av möbelsnickare för att spara tid.

Melamin
Melamin plast är en hårdare plast sort, som används till melamin beläggning av skivor för att få en tåligare yta. Laminat innehåller melamin men är alltså inte ren melamin, trotts detta kallas dom flesta melamin belagda möbler felaktigt för laminerade möbler. Laminat är dyrare än melamin.

Plywood
Plywood är tunna nederlag limmade i lager. Plywood finns i olika färger och träslag t.ex: björk,furu, bok och poppel. Plywood används ofta till stommar i möbler då det är stabilt och relativt lätt. Plywood är dyrare än MDF och spånplatta och används därför sällan i billiga möbler.

-Spårad plywood är mer böjbar än vanlig plywood och används ofta som bakstycken i möbler där man vill efterlikna trä panel.

-Böjbar/flexibel plywood är en extra böjbar plywood som kan användas till böjda konstruktioner, den är dock lite dyrare än vanlig plywood.

-Slitskydds plywood med ett lager gummi. Används ofta som golv i varubilar men används även i möbler där det är mycket slitage.

-Konstruktionsplywood används mest inom bygg sektorn men kan även användas i möbler där man vill ha en bättre festförmåga för t.ex kakel eller mosaik plattor.

-Formplywood. En plywood med ett lager plastfilm som är avsedd för när man skall bygga gjutformar, men kan även användas till möbler som skall vara utomhus.

Spånplatta
Spånskiva är tungt brandfarligt vattenkänsligt med mera, men lättsågat och kostnadseffektivt och används därför rikligt i billiga skit möbler.

-Flamsäker pyroex, används i snickerier där det ställs höga krav på brandskydd. Vanlig Spånplatta har väldigt dåligt brandskydd.

-Lättviktsspånskiva amiraxx, används för att minska vikten på stora möbler eftersom vanlig spånplatta väger väldigt mycket.

-Mellaminbelagd belagd spånskiva finns i en mängd utföranden och färger och är vanlig i möbelindustrin. I folkmun kallad laminerad spånplatta.

Fanerad MDF finns i alla möjliga slags träslag. Fördelen med att fanera en skiva jämfört med att använda massivt trä är att det inte spricker och rör på sig. Samtidigt försvinner allt naturligt liv och träet förlorar sin själ.

Stavlimmad skiva
Stavlimmade skivor finns att få i massor av träslag. Stavlimmade skivor är bra om man vill ha trä utseendet kvar, men vill undvika att det rör sig eller spricker. En stavlimmad skiva rör sig lite grann men inte alls lika mycket som en massiv trä skiva. stavlimmade skivor används till mycket som. t.ex bänkskivor och hyllplan.

Tristone
Tristone är en hård akrylbaserad skiva som finns i massor med färger. Skivan är vattentålig och kan användas till tillverkning av t.ex köksbänkar.

Walchromat
Walchromat eller genomfärgad MDF om man så vill. Whalcromat är något hårdare än vanlig MDF och kan sågas upp och slipas och behåller alltid färgen och man behöver använda kantlist.

Möbelvård

Skötselråd för oljade möbler

Oljade möbler skall oljas med jämna mellanrum, en färglös kokt linolja är att rekommendera till det mesta men det finns massor av special oljor för dig som vill använda det. Bänkskive-olja som är olja med lite lacknafta i så att den tränger in porerna på trädet rekommenderas för bänkskivor av snickarna, men är inte lika bra för miljön som linolja. Teak olja och kinesisk trä olja rekommenderas också eftersom dom innehåller olika tillsattsämnen som gör att dom håller rätt färg men som sagt inte lika bra för miljön

 

Skötselråd för skärbrädor

Skärbrädor skall behandlas med linoljevax som är en naturprodukt eller oljas med paraffinolja med

jämna mellanrum. Skärbrädan får ej läggas i blöt. När den diskas skall den aldrig ligga i vatten.

 

Skötselråd för omonterade möbler

Alla monterade möbler bör efterspännas något när dom använts ett tag.

 

Att tänka på med olika träslag

Patina

Alla träslag får en patina när det står. Det finns träslag som klarar sig bättre som t.ex teak och cederträ som är naturligt oljiga och därför har en naturligt högre motståndskraft mot sol, väder och vind. Därför rekommenderas att man oljar eller vaxar träet för en bättre hållbarhet och för möbler då blir lättare att hålla efter. Man kan även lacka men träet får då en annan färgnyans med tiden som ofta inte uppskattas t.ex så gulnar furu.

 

När det gäller utemöbler som står i solen så kan man låta bli att behandla och låta solen göra jobbet, trät får då en grånad patina och en naturligt tjärad yta. Inte alla träslag lämpar sig för detta men i stort sett alla barrträd som fäller ut kåda och träd med garvsyra som t.ex kastanj och alm lämpar sig bra till obehandlat virke utomhus

 

Byta-yta färg koncept

Byta yta: 

Du slipper slipa, spackla och slipa

Byta yta är ett unikt färgkoncept där du slipper slipa och slipa och spackla igen och igen. Färgen är en ekologisk linoljefärg som är mycket tjock och ger tydliga penseldrag. På färgen kan man med fördel dra på dom special anpassade byta yta vaxerna. Som ger en tydlig antik yta med tydliga ränder. På detta vis är färgen mycket förlåtande och döljer gammal färg och skavanker så att du slipper en stor del av arbetet.

Vi har tagit fram en kollektion möbler tillsammans med Malins byta yta färger så att du kan köpa möbler samtidigt som du kan bygga vidare och göra om ditt hem så som du vill ha det utan att köpa allting nytt. Du kan givetvis köpa hela Malins Byta-Yta färger och vax genom oss på Österlen inredning.se

Malin tillverkar alla sina färger av Allbäks ekologiska linoljefärger och hon håller till i deras lokaler utanför Ystad.

Bruksanvisning

Steg 1 måla:

Ytan skall vara ren. Slipa vid behov.

Måla Schellack på kvistar om trät är obehandlat eller lackat. Kvistar ger gula fläckar på färgen. Torktiden på färgen förlängs också på kvistar om de inte har spärrmålats med schellak. Måla schellacken tunt annars syns den som fläckar efter vaxningen.

Måla 1 till 3 ggr till full täckning. Färgen behöver inte torka helt mellan strykningarna. Måla nästa lager när färgen satt sig dvs. blivit helt matt, det tar ca 2 h. Måla flödigt med färg. Det får gärna vara tjockt. Färgen härdar rakt igenom. Spä färgen med vatten om det är stora ytor som ska målas t. ex bordsskivor eller om ytan är mycket sugande. Stora ytor är lättare att måla om färgen får torka mellan strykningarna.

Låt därefter färgen torka helt innan vaxningen. Torktiden är ca 24 h. Riktigt tjocka färglager kan behöva längre tid. Den svarta färgen har lite längre torktid.

Ju tjockare färglager desto slitstarkare yta. Lackade, sprutmålade möbler som skall slitas på t.ex. stolar och bordsskivor slipas helst före målning och behöver 2-3 lager färg.

Det är meningen att färgen skall bli lite grov med penselränder och ojämnheter. Det är det som ger effekten vid vaxningen. Du behöver därför inte vara bra på att måla och ha dyra penslar. Underlaget skall helst vara lite ojämnt också så spackling är ej nödvändig.

Färgen går att spä med vatten. Tunn färg ger mindre penselränder och slätare yta. Penseln tvättas med diskmedel eller såpa.

Häll vatten ovanpå överbliven färg i burken annars härdar den rakt igenom !

Att tänka på:

Gamla brunbetsade möbler och obehandlat trä speciellt så kallat ”lutat” kan ibland missfärga det nya färglagret. Säkrast är att måla ett lager schellack före målning. Själv brukar jag måla ett lager färg och låta det torka ordentligt innan nästa strykning. Måla tills missfärgningen slutat. Det brukar räcka med 2-3 ggr.

Var försiktig med den nymålade ytan före vaxningen.

Repor och märken kommer fram med vaxet.

 

Underhåll av den vaxade ytan:

Färg-vax som kommer helt i mörker, t. ex under en blomkruka kan få en gul ton. Fläcken försvinner av sig själv vid exponering av ljus igen.

Ytan tål de flesta fläckar. Hett kaffe och curry kan ge en svag gulning som försvinner av sig själv. Repor av vassa föremål kan bättras med vaxet. Ytan kan underhållas med vax, slipas och vaxas igen eller målas om och vaxas till ny färg om du tröttnat.

Steg 2 vaxa:

Använd de små träpinnarna till att ta upp vaxet ur burkarna.

 

Stryk ut ett tunt lager vax med svampen på hela den målade ytan. Låt vaxet suga in en liten stund, ca 10 min.

Torka av överflödigt vax med trasa, allduk eller t.ex torkypapper. Ytan får lite olika utseende beroende på vad du använder att torka efter med. Trasan skall glida lätt över ytan när det är klart. Låt torka ca 1 dygn.

Nu är ytan färdig att användas. Ytan tål vatten, vin, svärmors svartvinbärsgele, mm.

Upprepa ev. vaxningen för önskad effekt.

Härdningstiden på ytan är dock minst 3 mån eftersom det är linolja i, var därför lite försiktig med ytan i början.

Ytor som är sugande, t. ex obehandlat trä kan vaxas direkt utan att målas först, men får ett annat utseende eftersom trät lyser igenom.

Stora ytor som matsalsbord mm får bäst yta om man slipar med fint sandpapper på första vaxlagret när det torkat. Då slipas vaxet in i färgen och penselränderna slipas ner. Vaxa sen en andra gång. Polera ev. in ett sista vaxlager t.ex det ofärgade, när allt torkat ordentligt. Ju mer du håller på desto finare blankare yta.

Varianter:

Det går att vaxa flera gånger med olika vax.

Torka av första vaxet noga så det finns chans för nästa vax att suga in lite också. Låt torka mellan vaxningarna.

Andra vaxningen blir mer transparent än den första eftersom den inte suger in lika mycket.

För mer täckande färg, vaxa 2 ggr med samma vax, låt torka mellan vaxningarna.

Du kan även blanda vaxerna med varandra för att få önskad färg.

Stämpla med skumgummi stämpel. Använd ytterst lite vax. Dutta vax på stämpeln med svampen. Stämplar finns på t ex. Panduro hobby.

Shabby

Vill du ha slitna kanter och ytor funkar det utmärkt att slipa både på färgen före vaxning, mellan vaxningar och på den färdiga vaxytan.

Schabloner:

Hela färgytan måste ha ett lager vax innan du gör Schabloner mm.

Ta ytterst lite vax på svampen, eller trasan och ”dutta” i färgen. Dra till sist svampen längs med mönstret för att få ett penselmålat utseende om du önskar det.

Vill du göra Schabloner och tejpa ränder och är otålig som jag, kan du göra det direkt efter vaxningen bara du torkat av ordentligt. Blir du inte nöjd med schablonen kan du bara torka av mönstret med en trasa och torka rent med grundvaxet och göra nytt mönster. Om det kommer färg utanför schablonen sudda med grundvaxsvampen. Fiffigt!

Torka av schablonen när du är färdig.

Använd tejp avsedd för användning på nymålad färg.

Blötlägg svampar, trasor mm efter användning.

 

Linolja kan självantända!

Virvarr

Varför virrvarr?

Eftersom efterfrågan på virrvarr laminat är så stor har vi tagit fram möbler i samarbete med finträ snickeri i Kverrrestad på Österlen som gör och har gjort många kök och och andra inredningar i virrvarr laminat till kunder runt om i södra Sverige. Du kan givetvis få i stort sett vad du vill producerat i denna design klassiker och du kan givetvis beställa det genom oss. Eftersom intresset varit så stor från alla möjliga inte minst virrvarr utställningen till Sigvard Bernadottes minne, så har vi beslutat att skriva en liten historia om virrvarr laminatet och Sigvard Bernadottes tanke bakom det.

Virrvarr skapades av Sigvard Bernadotte 1958 till Perstorps laminat skivor.

Sigvard Bernadottes var lite av en pionjär inom den svenska industri designen, han startade tillsammans med sin danska kollega Acton Bjørn och blev från mitten av femtiotalet en uppskattad designer av mycket av det som vi förknippar med Svenskt femtiotalsdesign. Han skapade inte bara det klassiska laminatmönstret virrvarr utan var med och designade många av den svenska efterkrigstidens klassiker. Sigvard Bernadotte designade bland annat Margaretheskålen, Facit räknemaskiner, matbestick i rostfritt stål för hemmet. Ja det mesta som gjordes var åt folket, folket skulle ha råd med snygg design, detta var Sigvard Bernadottes filosofi. Att virrvarr idag är ett av dom dyrare laminaten och används på många dyrare kök hade nog fått Sigvard att vända sig i graven. Vi tycker därför att det är viktigt att inte bara låta virrvarr laminatet i all sin tidlöshet få leva kvar i vår moderna tid, utan att även en tanke ges till Sigvard Bernadottes grundtanke. Alla möbler vi tillverkar med virrvarr laminat skall leva upp till den svenska kvalitetsnormen, men även till Sigvard Bernadottes grundtanke med designen, en laminat till folket. Därför har vi valt att sätta virrvarr laminat på vårt mest säljande bord och stävar hela tiden efter att hitta möbler som ligger i tiden med virrvarr laminat.

 

Våra produkter

 SV

Vi tillverkar våra produkter lokalt i Sverige. Vi har vår hjärta på Österlen och här får vi inspirationen till våra möbler. Vi tillverkar så långt det går i naturmaterial och så långt det går med lokalt producerade råvaror.  

EN

DE