Integritetspolicy

GDPR datainsamling på Österlen Inredning United Internet Furniture Sweden AB

Översikt datainsamling på Österlen Inredning

För oss är det viktigt att du alltid känner till följande.

 • Vi samlar in dina uppgifter för att kunna förbättra din shoppingupplevelse hos Österlen Inredning utifrån dina specifika önskemål – och när vi gör detta är vi alltid tydliga med det.
 • Vi samlar in dina uppgifter för att kunna förbättra din shoppingupplevelse hos Österlen Inredning utifrån dina specifika önskemål – och när vi gör detta är vi alltid tydliga med det.
 • Vi är transparenta med de uppgifter vi får från dig och varför vi behöver dem.
 • Vi delar inte dina uppgifter till tredje part såvida detta inte är nödvändigt, till exempel för att avtala tid för leverans eller montering.
 • Vi hanterar dina uppgifter och ser till att de är säkra i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilka uppgifter får Österlen Inredning från dig?

 • När du blir medlem i Österlen Inrednings företagsklubb behöver vi ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Ditt Österlen Inredning företagsklubb-konto eller din profil på osterleninredning.se innehåller information om när du handlar online eller besöker osterleninredning.se.
 • Om du handlar online på osterleninredning.se och betalar med betal- eller kreditkort gör vi en bedrägerikontroll.
 • Om du ringer vår kundservice spelas samtalet in i utbildningssyfte.

1. Information om hantering av personuppgifter

Österlen Inredning värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Österlen Inredning är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla Österlen Inrednings kunder i Sverige, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto på www.osterleninredning.se eller vår företagsklubb, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Österlen Inredning arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Ansvaret för dina personuppgifter?

Österlen Inredning United Internet Furniture Sweden AB Västra Vemmenhög 231 org: 556827-0382 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av osterleninredning.se.

Österlen Inredning har också utsett ett särskilt dataskyddsombud som har i uppgift att hjälpa Österlen Inredning att följa gällande dataskyddslagstiftning, med kontaktuppgifter: U.I.F Sweden AB Dataskyddsombud, U.I.F Sweden AB Västra Vemmenhög 231, telefon: 076-1748251.

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlas in av Österlen Inredning?

När du besöker Österlen Inrednings webbsidor som identifierad kund eller ansöker om medlemskap i Österlen Inrednings företagsklubb, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter. Såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, Företagsklubb-kortnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst).

4. Varför behandlar Österlen Inredning dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på Österlen Inredning, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

4A. För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp

Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.

4B. För att kunna administrera ditt medlemskap i vår företagsklubb och för säker och korrekt hantering av personuppgifter kopplade till ditt Österlen Inrednings företagsklubbs-abonnemang

Det avtal som vi har ingått med dig (dvs. våra åtaganden i Österlen Inredning företagsklubbsavtal) utgör den lagliga grunden för att hantera ditt avtal om medlemskap. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. skapa och administrera ditt konto på ”Er företags sida” och administrera era medlemsförmåner.

4C. För att kunna hantera kundtjänstärenden

Det är Österlen Inrednings berättigade intresse, som är den lagliga grunden, samt behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter. Kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos Österlen Inredning. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

4D. För att kunna skicka generell marknadsföring (såsom utskick av vår företagskatalog eller broschyr) och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier

Det avtal som vi har ingått med dig (dvs. våra åtaganden i Österlen Inredning företagsklubb medlemsvillkor) är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge dig erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Om du är kund hos Österlen Inredning men inte är medlem i vår företagsklubb, kommer Österlen Inredning att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Österlen Inrednings produkter och tjänster.

4E. För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar och event

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events t ex bekräftelse på anmälningar eller frågor eller information om vinnare.

4F. För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra mobilapplikationer eller handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

4G. För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

4H. För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha oadresserad marknadsföring från Österlen Inredning och inte är registrerade som Österlen Inrednings kunder

Berättigat intresse att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsföringsutskick.

4I. För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

5. Personuppgifter som Österlen Inredning samlar in

Österlen Inredning behandlar personnummer för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra kunder. Förutom de personuppgifter som du lämnar till oss på Österlen Inredning, hämtar vi även i vissa fall ditt personnummer och adressuppgifter via adressuppdatering i upplysning.se. Detta gör vi för att försäkra oss om att förmåner och erbjudanden som lämnas är kopplade till rätt persson.

6. Hur Österlen Inredning använder informationen om dig i vår företagsklubb.

När du beställer eller köper en produkt eller tjänst av oss på Österlen Inredning, när du är registrerad medlem i Österlen Inrednings företagsklubb, kommer vi att använda din köp- och orderhistorik samt användarhistorik (t ex hur du klickar eller söker på vår hemsida) för att få
en inblick i och kunna förstå vilka produkter eller tjänster som du är intresserad av, och om det finns andra liknande produkter eller tjänster som vi också tror att du skulle tycka om. Baserat på denna information kommer vi på Österlen Inredning att kunna ge dig information om nyheter i vårt sortiment men också om tidlösa klassiker som du ännu inte har hittat. Vi kommer också kunna skicka dig särskilda medlemsförmåner baserade på dina intressen och preferenser och andra liknande utskick. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna ge dig som medlem ytterligare erbjudanden utöver det som vi erbjuder till andra kunder. Om du inte vill att vi använder din kundhistorik för att skicka erbjudanden och andra medlemsförmåner till dig har du alltid rätt att avregistrera dig från sådana utskick.

Om du inte vill att vi använder oss av din kundhistorik över huvud taget (t.ex. när vi utvecklar och förbättra våra produkter och tjänster eller förbättra teknisk funktionalitet) har du alltid rätt att säga upp ditt medlemskap i vår företagsklubb.

Den kundinformation som vi sparar om dig, är baserad på uppgifter som Österlen Inredning har samlat in om dig antingen från dig eller från officiella register såsom uplysning.se eller allabolag.se för att säkerställa rätt adressuppgifter eller andra aktörer som Österlen Inredning samarbetar med och där du också är kund, för att skapa den samlade informationen om dig.

7. När vi kan komma att dela dina uppgifter

Österlen Inredning delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Österlen Inredning minimerar överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES och i de fall sådant sker såsom vid systemmässig support och underhåll, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt
personuppgiftsansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.

8. Lagring och lagringstid

På Österlen Inredning behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på Österlen Inredning har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden

 • När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik 5 år efter transaktionsdatum.
 • Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter 5 år från köptransaktionens genomförande, om ärendet är kopplat till ett köp.
 • När det gäller köphistorik, kommer informationen att användas för marknadsföring av liknade Österlen Inredning produkter och tjänster, under en lagringstid av 1 år. Du kan alltid avregistrera dig från sådana utskick från Österlen Inredning.

Information som samlas in efter samtycke

Om du varken är köpkund eller medlem i någon av Österlen Inrednings kundklubbar, men t ex besöker Österlen Inredning webbsida eller vid andra tillfällen där det blir aktuellt, kommer Österlen Inredning inhämta samtycke från dig innan vi gör någon registrering av dina personuppgifter. Den information som samlas in från dig med ditt samtycke, sparar Österlen Inredning så länge informationen är relevant men raderar historisk information löpande, 5 år från den tidpunkt då informationen samlades in. Du kan alltid återkalla ditt samtycke och informationen raderas då snarast och senast inom 6 månader.

Information avseende medlemmar i Österlen Inrednings företagsklubb.

Som medlem i vår företagsklubb sparar vi relevanta och aktuella uppgifter relaterade till ditt medlemskonto, så länge som du väljer att vara medlem hos oss. Om du inte längre vill vara medlem kommer vi att radera dina uppgifter senast 6 månader efter att vi mottagit ditt
meddelande om uppsägning. Om du har varit inaktiv (dvs. inte gjort några registrerade köp eller loggat in på din medlemssida) under 5 år i följd kommer vi att radera ditt medlemskonto och därmed ta bort alla personuppgifter om dig. Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Österlen Inredning kan du alltid avregistrera dig från Österlen Inrednings utskick.

9. Säkerhet för dina personuppgifter

På Österlen Inredning säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Österlen Inredning hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

10. Dina rättigheter

Vi på Österlen Inredning vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En
begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte
Österlen Inredning tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

11. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Österlen Inredning. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

12. Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Österlen Inredning är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Du kan också ringa till oss på telefonnummer: 040-405566.