Sök:

Vill du veta mer om dina rättigheter som konsument hittar du det på Konsumentverkets hemsida: http://www.konsumentverket.se/

Genom att beställa en produkt från www.osterleninredning.se förbinder du dig till följande betalnings, leverans och reklamations villkor. Handlar du som privatperson från våra sida gäller villkoren i distansköplagen och konsumentköplagen och du kan åberopa reglerna i dessa lagar vid eventuella hänvändelser till oss. Handlar du som företagskund, Det vill säga all form av handel med juridiska personer, gäller nedanstående köpevillkor vid all handel med www.osterleninredning.se. Www.osterleninredning.se ägs av United Internet Furniture Sweden AB org: 556827-0382 och avtal mellan alla kunder på baddsoffexperten.se står därför mellan dessa parter. 

Betalningsvillkor

På vår hemsida kan du betala med Kort, Klarna, faktura eller välja att betala en handpeng på 1/3 av köpeskillingen i förskott via faktura. Väler du faktura eller en tredjedel i förskott tillkommer en faktura avgift på 39kr per faktura. Väljer du Klarna tillkommer en avgift på 49kr. Du kan välja att dela upp betalningen på tre månader mot en avgift på 49kr.

Alla produkter som www.osterleninredning.se skickar ut är i United Internet Furniture Sweden ABs ägo fram till dess att produkten är betald fullt ut till United Internet Furniture Sweden AB, och att signerad och mottagen leverans har skett till avsedd köpare av varan. Skulle av någon anledning en betalning från en köpare visa sig vara felaktig eller på annat sett inte kunnat fullföljas är alla varor i det aktuella köpeavtalet i United Internet Furniture Sweden AB ägo oavsett om leverans till slut kund har skett.

När det gäller köp av omonterade möbler gäller särskilda regler. Om monteringstjänster inte köpts genom www.osterleninredning.se så ansvarar köparen själv för monteringen och eventuella skador som uppstår där vid. bifogad monteringsanvisning skall användas och möblerna skall monteras på en skyddad plats så att golvet inte repar eller skadar möblerna. 

När det gäller möbler gäller sedvanlig reklamationsrätt enligt distanköplagen eller konsumentköplagen för privatkunder, möblerna skall hålla för normalt slitage och belastning i den tid som lagen föreskriver. När det gäller företagskunder har bäddsoffexperten en ambition om att möblerna skall svara till dom kvalitetsnormer som är brukliga inom branschen vid leveranstillfället. Skulle skada som kan härledas till fabrikationsfel, uppstå vid senare tidpunkt än mottagningstillfället, skall detta regleras mellan parterna i vart enskilt tillfälle. Alla skador synliga vid leveranstillfället skall reklameras inom 7dagar efter leverans, skador som upptäcks senare skall reklameras inom ett år efter mottagandet. Bäddsoffexperten har för avsikt att vara behjälplig med att hitta lösningar till alla kunder, men skador som rapporteras efter ovannämnda tidfrister står det Bäddsoffexperten fritt att avhjälpa eller inte. Bäddsoffexperten har för avsikt att avhjälpa sådana fel i så stor uträckning som detta är möjligt i fall där kunderna har en tillmötesgående attityd och är behjälpliga med detta. Vid eventuella reklamationer garanterar vi inte att alla fel kan avhjälpas på plats utan att i vissa fall kan varan behöva transporteras.

Ersättning för reklamerad vara, skulle en reklamation innebära att soffan efter en tid måste ersättas står www.osterleninredning.se inte för eventuella kostnader kunden haft i samband med avhjälpning av felet eller skador som uppstått på grund av detta orsakat av kunden eller tredje part. www.osterleninredning.se står bara ansvarig för kostnader för möbler, som enligt reglerna för reklamationer har godkänts av www.osterleninredning.se. 

Rätt att häva köp

Kunden har enligt distansköpslagen rätt att häva köpet av en vara inom 14 dagar efter leverans men skall då själv stå för alla kostnader förknippade med detta. I fall med omonterade möbler är dessa kostnader omfattande. Vi på bäddsoffsexperten går ut över detta för att garantera nöjda kunder ger vi 14 dagars öppet köp. Alla varor som returneras skall returneras i obruten originalförpackning. Monterade möbler tas som regel ej i retur, men baddsoffexperten.se stävar efter att ha 100% nöjda kunder och det står därför bäddsoffexperten fritt att själv avgöra i varje enskilt fall. I fall där monterade möbler tas i retur förbehåller sig bäddsoffexperten rätten att göra avdrag för eventuell värdemiskning.

Du har som kund rätt att besiktiga en vara innan du väljer om du vill returenra den eller inte altså kan du öppna paketen. Varan skall dock kunna returneras i orginalföremabalage utan att den får skador under transporten.

Det finns en färdig mall för returer på Konsumentverket du hittar den på länken här under. Men du är givetvis alltid välkommen att ta kontakt med oss vi mejl eller telefon så hjälper vi dig.

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20och%20ladda%20ner/Lagar/Dokument/Standardmall%20f%c3%b6r%20information%20om%20%c3%a5ngerr%c3%a4tten_Konsumentverket_140613.pdf

Fri frakt policy

För att du skall känna dig trygg med dit köp hos oss erbjuder vi dig alltid fri frakt till porten inom Sverige. Inbärning och andra tjänster kan köpas till men ingår inte.

Skadat gods.

När du tar emot ditt gods är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget vara skadat så meddelar du detta direkt till speditören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat.

Retur policy

För alla privat kunder som handlar på våra sidor erbjuder vi 14 dagars fri retur inom Sverige. För retur av varor köpta på internet gäller reglerna i distansköplagen. Vi går utöver dessa och erbjuder 14 dagars öppet köp. För alla returer gäller att varan är betald fullt ut vid leverans och att kunden är behjälplig med att fylla i våra retur papper och tillrättalägger för att en retur skall vara genomförbar i vårt frakt system. Varan skall returneras i originalförpackning inom 14 dagar efter leverans. Kunden har dock alltid rätt att öppna förpackninge och beskitiga varan innan en retur. Special beställda varor som inte avbildas i ordinarie sortiment tas som regel ej i retur.

Spara kvitttot då det kan komma att efterfrågas vid senare hänvändelser till www.osterleninredning.se.