Sök:
Köpvillkor www.Österleninredning.se

Genom att beställa en produkt från www.osterleninredning.se förbinder du dig till följande betalnings, leverans och reklamations villkor. Handlar du som privatperson från våra sida gäller villkoren i distansköpslagen och konsumentköpslagen och du kan åberopa reglerna i dessa lagar vid eventuella hänvändelser till oss.

Länk till distansköp lagen på konsumentverket.se: http://www.konsumentverket.se/Foretag/Konsumentratt/Lagen-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/

Handlar du som företagskund, Det vill säga all form av handel med juridiska personer, gäller nedanstående köpevillkor vid all handel med www.osterleninredning.se. www.osterleninredning.se ägs av United internet furniture Sweden AB org: 556827-0382 och avtal mellan alla kunder på bäddsoffexperten står därför mellan dessa parter.


Rätt att häva köp

Kunden har enligt distansköpslagen rätt att häva köpet av en vara inom 14 dagar efter leverans men skall då själv stå för alla kostnader förknippade med detta. I fall med omonterade möbler är dessa kostnader omfattande. Vi på www.osterleninredning.se går ut över detta för att garantera nöjda kunder ger vi 14 dagars öppet köp. Alla varor som returneras skall returneras i originalförpackning. Monterade möbler tas som regel ej i retur, men www.osterleninredning.se stävar efter att ha 100% nöjda kunder och det står därför www.osterleninredning.se fritt att själv avgöra i varje enskilt fall. Kunden har alltid rätt att besiktiga varan innan dom beslutar om dom vill returnera den. Så förpackningen får öpnnas, men på ett sådant sätt att den går att återförsluta och returneras i orginalförpackning. Specialbeställda varor som är individanpassade efter kundens behov och inte avbildas i ordinare sortiment tas som regel inte i retur, men vi tar det från fall till fall då vi eftersträvar nöjda kunder.

Det finns en färdig mall för ångerätt på Konsumetverket som du hittar på länken här under, men du är givetvis alltid välkommen att mejla eller ringa oss så hjälper vi dig snabbt och smidigt.

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20och%20ladda%20ner/Lagar/Dokument/Standardmall%20f%c3%b6r%20information%20om%20%c3%a5ngerr%c3%a4tten_Konsumentverket_140613.pdf

Betalningsvillkor

På österlen inredning har du följande betalnings alternativ. Förskottsfaktura du kan betala på en förskottsfaktura så att din order effektueras när vi registrerat din betalning, en faktura avgift på 39 kr tillkommer vid detta betalningsalternativ. Du kan betala med kort direkt på hemsidan utan extra kostnader. Du kan välja att dela up betalningen på tre månader och betalar då den första tredjedelen i förskott och den andra tredjedelen efter en månad och den andra efter två månader, en faktura avgift på 39kr tillkommer per faktura på detta betalningsalternativ. 

Alla produkter som www.osterleninredning.se skickar ut är i United internet furniture Sweden ABs ägo fram till dess att produkten är betald fullt ut till United internet furniture Sweden AB, och att signerad och mottagen leverans har skett till avsedd köpare av varan. Skulle av någon anledning en betalning från en köpare visa sig vara felaktig eller på annat sett inte kunnat fullföljas är alla varor i det aktuella köpeavtalet i United internet furniture Sweden ABs ägo oavsett om leverans till slut kund har skett.

När det gäller köp av omonterade möbler gäller särskilda regler. Om monteringstjänster inte köpts genom www.Österleninredning.se så ansvarar köparen själv för monteringen och eventuella skador som uppstår där vid. Bifogad monteringsanvisning skall användas och möblerna skall monteras på en skyddad plats så att golvet inte repar eller skadar möblerna.

När det gäller möbler gäller sedvanlig reklamationsrätt enligt konsumentköpslagen och distansköpslagen för privatkunder, möblerna skall hålla för normalt slitage och belastning i den tid som lagen föreskriver. När det gäller företagskunder har www.Österleninredning.se en ambition om att möblerna skall svara till dom kvalitetsnormer som är brukliga inom branschen vid leveranstillfället. Skulle skada som kan härledas till fabrikationsfel, uppstå vid senare tidpunkt än mottagningstillfället, skall detta regleras mellan parterna i vart enskilt tillfälle. Alla skador synliga vid leveranstillfället skall reklameras inom 7dagar efter leverans och skador som upptäcks senare skall reklameras inom ett år efter mottagandet. www.osterleninredning.se har för avsikt att vara behjälplig med att hitta lösningar till alla kunder, men skador som rapporteras efter ovannämnda tidfrister står det www.Österleninredning.se fritt att avhjälpa eller inte. www.osterleninredning.se har för avsikt att avhjälpa sådana fel i så stor uträckning som detta är möjligt i fall där kunderna har en tillmötesgående attityd, och är behjälpliga med detta. Vid eventuella reklamationer garanterar vi inte att alla fel kan avhjälpas på plats utan att i vissa fall kan möbeln behöva transporteras.

Ersättning för reklamerad vara, skulle en reklamation innebära att soffan efter en tid måste ersättas står www.Österleninredning.se inte för eventuella kostnader kunden haft i samband med avhjälpning av felet eller skador som uppstått på grund av detta orsakat av kunden eller tredje part. www.osterleninredning.se står bara ansvarig för kostnader för möbler, som enligt reglerna för reklamationer har godkänts av www.osterleninredning.se.


Fri frakt policy

För att du skall känna dig trygg med dit köp hos oss erbjuder vi dig alltid fri frakt och retur inom Sverige till porten. Inbärning och monteringstjänster kan köpas till i kassan men ingår inte som standard.

Skadat gods.

När du tar emot ditt gods är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget vara skadat så meddelar du detta direkt till speditören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat.


Retur policy
För alla privat kunder som handlar på våra sidor erbjuder vi 14 dagars fri retur inom Sverige. För retur av varor köpta på internet gäller reglerna i distansköpslagen. Vi går utöver dessa och erbjuder fri retur. För alla returer gäller att kunden är behjälplig med att fylla i våra retur papper och tillrättalägger för att en retur skall vara genomförbar i vårt frakt system. Varan skall returneras i obruten originalförpackning inom14 dagar efter leverans. 
Spara kvitttot då det kan komma att efterfrågas vid senare hänvändelser till www.Österleninredning.se