Sök:

Fakta om olika trä slag och vad dom används till samt om dom går att beställa till möbeltillverkning

 

Akacia

 

Akacia växer som buskar och träd naturligt i Australien och Afrika och finns i fler än 1200 varianter. Akacia är även mycket använd som prydnadsväxt i varmare länder. I möbelindustrin används främst Svartvedsakacia från Tasmanien. Finns att beställa men rekommenderas inte på grund av lång transport.

 

Al-se Gråal och klibbal

 

Alm

 

Alm är ett mycket hårt och bra träslag för möbeltillverkning. Almen blir gammal, växer långsamt och blir tjock så man kan få ut riktigt stora rustika plankor av alm. Alm hårdnar med tiden och lämpar sig därför även utmärkt för utemöbler. Efter almsjukans härjningar har det blivit svårare att få tag i men finns att beställa.

 

Ask

 

Ask är är det högsta trädet i skogen i Sverige och finns i stort överflöd framför allt nu efter ask-skotts sjukans härjningar. Sjukdomen har inte slagit så hårt som befarat i Sverige men det har sågats en hel del så priset på ask har sjunkit. I den gamla folktron betydde det tur om man hade en ask växande på gården. Ask är ljust och relativt hårt trotts att det växer fort, Ask finns i långa raka längder och används därför mycket till bland annat golv. Ask är lätt att beställa och lämpar sig utmärkt till möbeltillverkning.

 

Asp

 

Asp har dom karakteristiska asplöven som är hårda och låter i vinden. Asp ingår i vide släktet och ett snabbväxande mjukt träslag. Aspen är även släkt med poppel. Eftersom träet är mjukt lämpar det sig inte för möbeltillverkning utan används främst till tändstickstillverkning.

 

Avenbok

 

Avenbok är det hårdaste träslaget i vår svenska fauna och har traditionellt används till huggkubbar hyvelbänkar med mera där det skall tålas att nötas. Träet används inte inom möbelindustrin då det är ett relativt litet trä ( max 15 meter)och det minskar mycket i volym vid torkning. Detta gör även att trät rör sig mycket i möbler.

 

Björk-Se Glasbjörk, Vårtbjörk

 

Bok

 

Bokar blir höga tjocka och har mycket bra virke för möbeltillverkning. Träet har ganska lite karaktär och är mest känd i form av faneren i våra kontorsmöbler. Bok lämpar sig inte för utemöbler då det är lätt ruttnar när det blir fuktigt. Bok är vanligt och går att beställa på dagen för möbeltillverkning

 

Brakved

 

Brakved är en liten buske som inte blir mer än 5 meter hög och är därför sparsamt använd inom möbelindustrin men det växer rikligt i Sverige, Träet har tidigare använts till att göra kolkritor med.

 

Cederträ

 

Cederträ är ett träd i tall släktet som växer på varmare breddgrader t.ex i södra Europa och Himalaya. Träet är hårt och rödbrunt i färgen. Träet innehåller en aromatisk olja som skyddar mot skadedjur men kan även vara allergiframkallande för människor. Cederträ går att beställa men är relativt dyrt i Sverige och har ofta en lång leveranstid

 

Ebenholts

 

Ebenholts är det hårdaste av alla träslag och troligen det dyraste, Ebenholts är fullkomligt förkastligt ur miljösynpunkt då det finns ett begränsat antal kvar på jorden främst i Afrikas bergstrakter. Alla former av ebenholts växer långsamt och det tar lång tid att återskapa förstörd natur. Ebenholts används främst för sin fina svarta färg i pynt, Förr var svarta pianotangenter gjorda av ebenholts. Ebenholts används sparsamt i möbeltillverkning på grund av sitt höga pris.

 

Ek finns som Druvek och Stjälk ek

 

Ek är ett hårt träslag som lämpar sig utmärkt till möbeltillverkning. Trädet blir stort, växer långsamt och finns rikligt i Sverige. Ek är ett mångsidigt trä och kan fås med eller utan tydlig karaktär i träet, det är svårt att förutsäga när man beställer hur det kommer att se ut och det skiljer sig mycket i utseende från träd till träd. Träet går lätt att beställa och kan får på dagen. Det mesta av den ek man köper i Sverige kommer från utlandet, Baltikum och Usa t.ex

 

En

 

Enträ är hårt och har en mycket fin karaktär, Enträd blir inte så stora och är därför sparsamt använda inom möbelindustrin, En har en karakteristisk lukt av enbär även efter det att det är uppsågad till plankor. Enträ går att använda till möbler och slöjd men är svårt att beställa.

 

Fågelbär

 

Fågelbärsträd även kallade skogs körsbär. Fågelbärsträd blir höga och breda och har likt många fruktträd en fin karaktär. Träet, främst kärnan har skiftande toner i rött, gult och brunt. Trädet växer i Sverige från Stockholm och neråt och har traditionellt användts mycket inom möbelindustrin. Fågelbär finns att beställa men är ett mycket dyrt träslag eftersom det odlas sparsamt och leveranstiden kan bli lång.

 

Glasbjörk

 

Glasbjörk används flitigt inom den svenska möbelindustrin och är hårt och ljust. Trädet blir högt och växer över hela landet. Trät har en tydlig karaktär men inte så tydlig som vårtbjörken. Eftersom det är en tydlig karaktär i träet kan det skilja mycket i utseende från planka till planka och träd till träd. Glasbjörk är vanligt och går att beställa på dagen.

 

Gran

 

Dom flesta plankor på byggmarknaden är tillverkade av gran. Gran lämpas sig bra till byggnationsvirke men inte till möbeltillverkning då det är mycket knastar och ger mycket kåda utfällning.

 

Gråal


Al växer fuktigt och träet är därför motståndskraftigt mot röta så länge det står fuktigt. Därför tillverkas Dammluckor med mera av al. Gråal går sällan att beställa men klibbal går alldeles utmärkt att använda i möbeltillverkning till rustika bord eller liknande. Gråal är mjukare än klibbal och träden blir också mindre. Klibbal men inte gråal går att beställa men är inte ett av dom vanligast använda träslagen så leveranstid kan förekomma

Gabon

Gabon(
latinAucoumea klaineana)(engelskaOkoumé ), Gabon är ett träslag som växer i Västafrika och Kongo. Det gabonträ som finns i Sverige kommer primärt från Landet Gabon i väst Afrika. Gabon används sparsamt nu mer, men finns i stora mängder i dörrar och annan heminredning från 50 och 60 talet då det är hårt och ämnar sig bra för möbeltillverkning. Gabon är lätt att få tag i hos virkesgrossister.


 

 

Hassel

 

Hassel är en stor buske som blir 7 meter som mest. Trät sågas nästan inte till plankor men eftersom det är segt och böjligt används det en del till möbeltillverkning som komplement till pil då hassel är lite hårdare. Förr användes det till vandringskäppar.

 

Hägg

 

Hägg vanligast som mindre träd men kan även växa till stora träd under rätt förhållanden. Hägg gillar inte kalkrik jord som det finns mycket av i Skåne, Gottland och Öland och växer därför sämre där. Hägg är mjukt men segt och används inte nämnvärt inom möbelindustrin men används en del till slöjd.

 

Hästkastanj inte att förväxla med ädelkastanj

 

Hästkastanjeträd blir stora och breda. Träet är relativt mjukt men innehåller garvsyra och blir träet hårdare med tiden. Hästkastanj träd har lätt för att bli ihåliga och porösa i mitten. Eftersom det ofta blir poröst i mitten används det inte i möbeltillverkning. Lyckas man få ut plankor och låter dom hårdna går det däremot att använda och lämpar sig att användas utomhus. Virket används till att tillverka staket stolpar. Virket går inte att beställa uppsågat

 

Klibbal

 

Klibbal växer fuktigt och träet är därför motståndskraftigt mot röta så länge det står fuktigt. Därför tillverkas Dammluckor med mera av al. Al går alldeles utmärkt att använda i möbeltillverkning till rustika bord eller liknande. Trät går att beställa men är inte ett av dom vanligast använda träslagen så leveranstid kan förekomma

 

Lind

 

Lind är ett lätt mjukt träslag och lämpar sig därför inte till möbeltillverkning. Träden blir stora, ståtliga och gamla. Trät används sparsamt i möbeltillverkning men används en del till sniderier eftersom det är lätta att tälja. Träet är ovanligt inom möbelindustrin och är svårt att få tag på.

Luan eller shorea

Ett av regnskogens största och mest hotade träslag. Det finns ca: 196 varianter av Shorea och omkring 100 av dessa är rödlistade. Därför undanbedes dessa i all vår möbelproduktion.


 


 

 

Lärk

 

Lärk är ett träslag som används mycket utomhus då det är tåligt och fort får en hållbar patina när det står i solen. Lärk är ett vanligt träslag i Sverige och odlas mer och mer. Lärk är därför ett ypperligt träslag att använda till utemöbler. Lärk går lätt att beställa och kan fås på dagen.

 

Mahogny

 

Mahogny är dyrt och eftertraktat träslag inom möbelindustrin. Mahogny består av flera olika trädsorter som ingår i samma familj trät är mycket hårt och rödaktigt i färgen. Det mesta av mahognyn avverkas illegalt i tropiska områden som Brasilien och Peru. Mahogny går att beställa men rekommenderas inte då det är förkastligt av miljösynpunkt.

 

Oxel

 

Oxel är ett mycket härdigt trä som tåler det mesta. Virket är segt och svårkluvet och lämpar sig inte nämnvärt för möbeltillverkning men används till att t.ex tillverka tumstockar.

 

Pil

 

Pil är väldigt mjukt segt och träden blir nästan alltid ihåliga med åren. Träet sågas inte till plankor och används inte möbeltillverkning på det viset, men är ett av dom vanligaste träslagen i flätade rotting möbler. Pil går att beställa till flätning.

 

Plommon träd

 

Plommonträd likt många fruktträd är känt för sin fina kärna. Träet går i lila och brunaktiga toner. Trät är hårt och lämpar sig utmärkt för möbeltillverkning då det har en mycket fin karaktär. Eftersom det finns i begränsad utsträckning och eftersom träden blir relativt små så är det dyrt och kan ta lång tid att beställa

 

Päron träd är ett av dom dyraste och vackraste träslagen. Likt dom flesta frukt träd har träet tydlig karaktär och är även relativt hårt. Päron används därför i möbler där man vill att träet skall vara synligt. Päron är dyrt och svårt att få tag på men går att beställa med en längre leveranstid.

 

Rönn

 

Rönn är ett vanligt träslag i Sverige men blir som regel ganska litet. Trädet har likt dom flesta fruktträd en mycket vacker kärna med tydliga röda nyanser, men trät är segt och svårt att såga till plankor då dom slår sig lätt. Rönn används till slöjddetaljer men i stort sett inte i möbelindustrin.

 

Skogslönn

 

Lönn är ett mycket populärt trä inom möbelindustrin. Mycket av den lönnen vi använder i Sverige importeras från utlandet. Lönnen är ljus och hård i trät och träden blir stora och raka och är lätta att såga. Lönn används även mycket till golv. Lönn går lätt att beställa och kan fås på dagen.

 

Sälg

 

Sälg är mjukt, segt och rödaktigt trä och används till tjocka flätade och böjda detaljer på möbler. Sälg används flitigt inom möbelindustrin till t.ex stolar med mera. Sälg sågas sällan till plankor då det böjer sig lätt.

 

Tall Även kallat furu.

 

Furu är mjukt och relativt billigt och snabbväxande träslag med tydliga tjocka ådringar i träet. Många tror dom köper furu på byggmarknaden när dom köper reglar eller plankor men det mesta av det är gran och inte tall. Skillnaden mellan tall och gran är främst att gran har fler knastar och kåda och därför lämpar sig gran sämre till möbel tillverkning. Furu är billigt och går att köpa på dagen i överflöd

 

Teak

 

Teak är ett naturligt oljigt träslag som lämpar sig alldeles utmärkt till utomhusbruk. Teak är eftertraktat av möbeltillverkare välden över och är därför dyrt. Teak är av miljöhänsyn tveksamt eftersom det sågas stora mängder i tropiska skogar främst i Asien. Det odlas även en del teak men det är svårt att vara säker på att det är det man får. Teak går att beställa och kan fås på dagen.

 

Valnöt

 

Valnöt är ett mycket vackert träslag med mycket karaktär. Trät är hårt och tåligt och används flitigt inom möbelindustrin där man vill ha mer liv i trät. Valnöt är ovanligt men kan beställas med leveranstid

 

Vårtbjörk

 

Vårtbjörk är Sveriges största björk sort, den finns över nästan hela landet och kan bli riktigt stor. Virket är hårt och segt och passar alldeles utmärkt till möbeltillverkning. Trädet har har en tydlig karaktär och ger liv i möblerna. Virket är vanligt och kan fås på dagen.

 

Ädelkastanj

Ädelkastanj skall inte blandas ihop med vår svenska hästkastanj. Som är av sämre virkes kvalitet. Kastanj trä används sparsamt inom möbel industrin eftersom den lätt blir ihålig och är relativt mjuk, men den kan sågas upp till plankor som går att använda. Virke går inte att beställa.

 

Äppelträd

 

Äppelträd är ett av dom sämsta frukt träden till möbeltillverkning. Äppelträd blir inte så gamla och stora som många andra frukt träd och kan lätt bli mjuka och porösa i trät med åren. En del slöjd kan hittas tillverkat i äppelträd då det likt andra fruktträd har en fin och tydlig trä karaktär. Man kan få ut användbara bitar av äppelträd men det är svårt att få tag i och går inte att beställa.